1 มีนาคม 2562 เกิดไฟป่า ตามเทือกเขาในหลายพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/67453

หลายพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เกิดไฟป่า ซึ่งไม่ใช่เป็นการชิงเผาของเจ้าหน้าที่รัฐจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะเป็นไร่เลื่อนลอยของราษฎรชาวเขา ที่พากันรีบเผา เนื่องจากวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศให้มีการชิงเผาป่าก่อนที่จะห้ามเด็ดขาดโดยทุกคนกลัวว่าหากเผาในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะถูกทางการจับกุม ตามคำสั่งของผวจ.ที่ประกาศจะจับกุมคนเผาป่าในห้วง 1 มี.ค.ถึง 30 เม.ย.2562 นี้ การรีบเผาป่าของราษฎรชาวเผ่าต่างๆ และรวมไปถึงการชิงเผาของส่วนราชการ ส่งผลให้เกิดไฟป่าในหลายพื้นที่เป็นจำนวนมาก และหมอกควันที่เกิดจากไฟป่ายิ่งสะสมมากขึ้นจนส่งผลให้ค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรของสถานีวัดปริมาณฝุ่นละออง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พุ่งสูงมากที่สุดของภาคเหนือ และอยู่ในระดับอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน อย่างไรก็ตามทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยผวจ.แม่ฮ่องสอนยังคงเชื่อว่าในห้วงห้ามเผานี้ ทางราษฎรในทุกพื้นที่ จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อทำให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดเดียวในภาคเหนือที่มีการเผาป่าน้อยที่สุด